Producció de pet treats

Torna a Notícies
Image

Projecte Pilot de producció de pet treats per donar alt valor afegit a co-productes d'escorxador

  • Objectiu: Valoritzar subproductes de l'escorxador i utilització d'energia residual.
  • Període: 11/2015 al 11/2017
  • Ajut: Realització de Projectes Pilot Innovadors per part dels Grups Operatius de l'Associació Europea per a la innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.